• Man – Fre: 07:00-15:30
 • Kvalitets- og HMS-politikkVi leverer tavler og tavlesystemer, utfører service og markedsfører produkter og tjenester som møter kundens behov og er i overensstemmelse med spesifiserte krav, lover og normer.

  Vår kvalitetspolitikk skal bidra til å sikre ønsket kvalitet i henhold til de tjenester vi leverer. Kvalitetspolitikken skal sikre at selskapet forvalter oppgavene overfor ansatte, tiltaksdeltakere, kunder, samarbeidspartnere og miljø, på en god og betryggende måte.

  Helse, miljø og sikkerhet

  Helse-, miljø og sikkerhetsarbeidet skal drives på en måte som på best mulig måte sikrer at våre ansatte ikke blir utsatt for arbeidsrelaterte ulykker, belastningsskader eller andre helseplager.

  NS-EN ISO 9001:2015

  Selskapet har som minstekrav at NS-EN ISO 9001:2015 skal tilfredsstilles. Det overordnede målet er at kundene skal være tilfredse, som kan bety at krav også går i tillegg til dette.

  Kvalitetssystemet til MCS Elektrotavler AS er i henhold til NS-EN ISO 9001:2015.

  Kvalitetssystemet

  Kvalitetssystemet – kalt «Vår verdikjede» (se fig. 3) – gir en beskrivelse av de viktigste prosessene som opprettholdes innad i bedriften. Den finnes tilgjengelig på bedriftens interne datanettverk, hvor alle medarbeidere kan finne den.

  Alle prosesser og prosedyrer som gjelder finnes i «Vår verdikjede», og det vises tydelig hvem som er ansvarlig for hver enkel prosess. Det finnes målepunkter for diverse prosesser. Disse er områder hvor det foretas regelmessige målinger. Se for øvrig fig. 3.

  VÅRT KVALITETSARBEIDE

  Kvalitetsarbeidet i Selskapet har som mål å gi våre kunder den kvalitet de forventer.
  Målet skal nås ved at vi leverer varer og tjenester med rett kvalitet og til riktig pris.

  Rett kvalitet innebærer at vi fullt ut tilfredsstiller våre kunders krav og forventninger til våre produkter. Rett kvalitet innebærer også krav til at det ytre og indre miljø, sikkerhet og lønnsomhet ivaretas.

  Et godt kvalitetsarbeid innebærer at vi identifiserer kundens behov gjennom interne aktiviteter som:

  • Sterkt fokus på daglig kvalitetsarbeid
  • Proaktiv tilnærming via interne og eksterne analyser
  • Holdningsskapende arbeid
  • Interne målinger
  • Struktur og orden i alle produksjonsledd

  Kvalitetspolitikk

  • Være bevisst på viktigheten av en «fornøyd kunde»; holde god leveringspresisjon og kvalitet
  • Bruke leverandører med fokus på leveringsdyktighet og kvalitet i alle ledd
  • Ha fokus på hver enkelt ansatt i forhold til utviklingsbehov, organisering og samarbeid
  • Være ledende i opprettholdelse av bransjens rykte og renommé
  • Dokumentere vår kvalitet gjennom kontinuerlige målinger

  Kvalitetsforbedringer

  Kvalitetssystemet skal regelmessig gjennomgås av ledelsen (ref. «Ledelsens gjennomgang») for å påse at det til enhver tid er hensiktsmessig og effektivt. Dette sikrer også at det finnes en kontinuerlig kvalitetsforbedringsprosess i bedriften.

  Målsettingen er i størst grad å forbedre de prosesser og aktiviteter som påvirker kundetilfredsheten. Utgangspunkt for forbedringer er således interne krav og behov, samt kundens krav og forventninger. Viktige deler av kundefokuset er satt på avvik, kundeklager og reklamasjoner.

  Fig. 3:

  Bilde verdikjede

  Vårt NS-EN ISO 9001:2015 sertifikat: