Fagutdanningsprisen 2014

bildet viser en plakat

MCS Elektrotavler AS har vunnet 1. plass innen Fagutdanningsprisen 2014, med 4 fagprøver bestått som Meget Godt.