TJENESTER

Vi leverer tavler, tavlesystemer, utfører service, markedsfører produkter og tjenester. Våre produkter og tjenester møter kundens krav/behov og er i overensstemmelse med lover og regler. Dette vil si:

I forbindelse med forespørsel stiller vi gjerne opp til befaring, og hjelper kunden med løsninger der hvor vi kan bidra med vår kompetanse.

Vår erfaring er at det gode samspillet mellom kunde, prosjekterende og oss som tavlebygger, gir det beste resultatet for sluttbruker – både løsningsmessig og ikke minst økonomisk.

Å sluttdokumentere et oppdrag i henhold til gjeldende lover og normer kan være utfordrende. Men som profesjonell aktør har vi den kompetanse og kunnskap som trengs for å ivareta en leveranse fra A til Å.

Vi monterer strømskinner og vi tar jobben med å bytte hele fordelingen om kunden ønsker det. Vi kan hjelpe til med beregninger av kabler, vern og strømskinner i febdok.