Fikk høythengende miljøsertifikat

Bildet viser tre menn som holder i to diplomer

Del i sosiale medier

Nylig fikk MCS Elektrotavler AS det skriftlige beviset på at bedriften har fått det høythengende miljøsertifikatet NS-EN ISO 14001:2015. Miljø- og kvalitetssjef Hallgeir Haga har allerede merket effekten.

-Det er godt å være i mål med denne prosessen. Vi er nå i førersetet når det gjelder miljøhensyn, og vi tilfredsstiller alle krav som kunder og myndigheter stiller til en grønn og miljøvennlig virksomhet. Vi merker også selv effekten av de endringene vi har gjennomført. Ikke minst har vi fått ned kostnadene på avfallshåndtering og transport, forteller en fornøyd miljø- og kvalitetssjef Haga.

 

Standard Norge

Det er den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO (International Organization for Standardization) som står bak miljøsertifikatet som MCS Elektrotavler AS nå har fått. ISO har for øvrig utviklet standarder for de fleste sektorer siden 1947. Arbeidet med utviklingen av standardene i ISO følges i Norge opp av Standard Norge (SN), som også sørger for oversettelse og utgivelse på norsk. Ifølge SN angir NS-EN ISO 14001:2015 «kravene til et ledelsessystem for miljø som en organisasjon kan bruke for å forbedre sin miljøprestasjon. Denne internasjonale standarden er beregnet på å brukes av organisasjoner som ønsker å håndtere sitt miljøansvar på en systematisk måte som bidrar til miljøsøylen i bærekraftsbegrepet. Denne internasjonale standarden hjelper en organisasjon å oppnå tiltenkt resultat av sitt ledelsessystem for miljø. Det er verdifullt for miljøet, organisasjonen selv og interessepartene. I overensstemmelse med organisasjonens miljøpolicy omfatter de tilsiktede resultatene av et ledelsessystem for miljø: – forbedrede miljøprestasjoner; – overholdelse av lovkrav; – oppnåelse av miljømål.»

 

Smidig prosess

Hallgeir Haga forteller om en smidig og grei sertifiseringsprosess, som ikke tok mer enn et halvt års tid før miljøsertifiseringen var klar 13. juli.

-Siden vi har kvalitetsstandarden NS-EN 9001:2015 godt implementert fra tidligere, har vi jobbet systematisk og kontinuerlig med kvalitetsmål siden 2015, så vi var godt inne i metodikken allerede før vi startet arbeidet med denne sertifiseringen. Vi brukte stort sett hele fjoråret til å finne områder der vi kunne forbedre oss og gjøre de tilpasningene som var nødvendige, sier Haga, og forteller at det var særlig innen avfallshåndtering og transport det var mest å jobbe med.

-For oss handlet det stort sett om elektrifisering av kjøretøyparken og effektivisering av kildesorteringen. Nå har vi fått en avansert miljøstasjon med sortering av 13 fraksjoner. Det vil gi store miljøgevinster og samtidig medføre reduserte kostnader. Nå jobber vi med leverandørene våre for at de skal møte de samme miljøkravene som vi selv gjør.

 

https://www.mcselektrotavler.no/wp-content/uploads/2022/09/NSKS-031-MCS-Elektrotavler-AS_A4_Norsk_2022-07-15-1.pdf

Les flere artikler fra nettsiden

MCS Elektrotavler

Påskeegg fra MCS

Vi vil med dette få ønske alle våre kunder og samarbeidspartnere GOD PÅSKE! Håper alle får noen rolige og solfylte dager! Påskeegget fra MCS Elektrotavler,

Vil du vite mer om hva MCS Elektrotavler kan gjøre for din bedrift?

Ta kontakt med oss i dag

bildet viser bilde av en mann som jobber